Ditt verktøy for bestilling og levering av takseringstjenester

Supertakst er en komplett plattform for leveranse av rapporter relatert til bolighandel.

Boy studying in library

Verktøyet du trenger, på én og samme plattform

Uansett om du er megler eller takstmann, så er Supertakst verktøyet du trenger for å ha full oversikt og kontroll på dine bestillinger og oppdrag.

Woman reading on ipad

Enkel kommunikasjon mellom alle involverte parter

All kommunikasjon tilknyttet samme bestilling og oppdrag gjøres tilgjengelig i ett enkelt system.

Rock formation with high contrasting shadows

Sømløst integrert i meglers fagsystem

Få tilgang til Supertakst i ditt eget fagsystem (Webmegler, Vitec Next og Stream)

Woman interacting with ipad

Effektiviser befaringene

Supertakst Befaring er et moderne og effektivt verktøy for Bygningssakkyndig, bygd opp med sjekklister på undersøkelsespunkt iht forskriftskrav.

Electrician working

Brukes av store eiendomsmeglerkjeder og takstselskap

  • EM10AV
  • Privatmegleren
  • Aktiv
  • Takst Forum
  • Fidens

EM10AV

Privatmegleren

Aktiv

Takst Forum

Fidnes