Ditt verktøy for taksttjenester

Supertakst er et banebrytende IT-verktøy som setter en ny kvalitetsstandard for kommunikasjon, oppfølging og kontroll