Personvernerklæring

I det følgende ligger en redegjørelse for hvordan personopplysninger blir behandlet i Supertakst-systemet, herunder Supertakst befarings app og ProTakst app, og hvilke premisser som ligger til grunn for behandlingen.

1. Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger i Supertakst, er følgende:

1. Formidling av taksttjenester og andre eksterne tjenester relatert til avhending av bolig.

2. Tilrettelegge for administrasjon av, herunder bestilling, etablering, oppfølging, leveranse og dokumentering av taksttjenester og andre tjenester relatert til avhending av bolig.

Supertakst behandler både personopplysninger til boligeiere (Sluttkundene) og de systembrukere som administrerer eller får sine tjenester formidlet via Supertakst. Det er den enkelte Oppdragsgiver, Meglerfirma, forsikringsfirma eller andre som rekvirerer tjenester via Supertakst (herunder «de Behandlingsansvarlige») som har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysningene til Sluttkundene. De Behandlingsansvarlige er også ansvarlig for behandlingen av personinformasjonen som gjelder deres egne ansatte eller andre personer som registreres i systemet som følge av sin tilknytning til den enkelte Behandlingsansvarlige.

Supertakst er levert av Supertakst AS (herunder «databehandler») som behandler personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige basert på særskilt databehandleravtale, ref. punkt 6.

2. Rettslig grunnlag

Nødvendig for å oppfylle avtalen

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke Supertakst, herunder oppfylle de formål som ligger i tjenesteavtalen din arbeidsgiver har inngått med Supertakst AS.

3. Personopplysninger

Til denne løsningen behandles følgende personopplysninger:

Systembruker/Ansattinfo
Det registreres en brukerprofil med ID, navn og kontaktinfo til hver enkelt ansatt som skal ha tilgang til systemet for å gi sikker og verifisert innlogging, samt begrense tilgangen til det som er tjenstlig berettiget. Videre legges det inn kontakt- og kalenderinformasjon om de ansatte hvor dette er nødvendig for kontraktsutfylling, planlegging og bestilling av oppdrag. Som systembruker kan du til enhver tid se hvilken informasjon som ligger registrert på deg i din egen brukerprofil.

Kontaktinfo til personer knyttet til ulike oppdrag
Systemet behandler kontaktinformasjonen til hver enkelt fagperson som står som ansvarlig for hele eller deler av det enkelte oppdrag i systemet.

Kontaktinformasjon til Sluttkunder (Selger/verge/eier av eiendom)
Tilknyttet hvert oppdrag er det registrert kontaktinformasjon med Navn, e-post, telefon og adresse til eier av den aktuelle boligen som skal avhendes. Denne informasjonen gjør også at all øvrig oppdragsinfo er sporbar tilbake til den registrerte Sluttkunden.

Oppdragsinfo
For hvert enkelt oppdrag (taksttjenester, fotooppdrag eller andre tjenester knyttet til avhending av bolig), registreres den informasjonen som er nødvendig for å bestille, gjennomføre og dokumentere oppdraget i henhold til relevante krav fra kunde og myndigheter. I dette ligger; info om ansvarlig fagpersonell med firmatilknytning, oppdrags ID, bestillingsinfo, oppdragstype (eks. fotooppdrag, valgt meglerpakke etc.), info om oppdragets omfang, tilknyttede forsikringer, dato/tidsrom, status samt logg med alle meldinger som er relevant for oppdraget (beskrivelse og kommentarer til oppdrag).

Faktureringsinformasjon
Faktureringsinformasjonene er direkte tilknyttet hvert oppdrag og er nødvendig for å kunne fakturere en part i systemet; Selger, eier og megler.

Filinformasjon
Systemet støtter opplasting og utsending av en rekke filtyper tilknyttet hvert enkelt oppdrag. I dette ligger både å laste opp info for å dokumentere et oppdrag, men også sende videre informasjon fra Supertakst til Oppdragsgiver og underleverandør sine egne systemer. Hver enkelt filopplasting /-utsending loggføres for å sikre sporbarhet.

Meldingsinfo – SMS og e-post
Systemet loggfører og behandler alle meldinger som sendes inn og ut av systemet for å kunne holde oversikt over alle meldinger med nødvendig informasjon tilknyttet hvert enkelt oppdrag.

Teknisk informasjon
Når du benytter Supertakst blir din IP-adresse, tidspunkt for forespørselen, info om nettleser eller mobiltelefon, samt versjonsnummer og mobilplattform for app, inkludert valg språk, loggført i en applikasjonslogg. Disse opplysningene kreves for at løsningen skal kunne fungere på gitt plattform/mobiltelefon og logges for å sikre at tjenesten fungerer slik den skal. Dette gir oss også informasjon som er nødvendig for å løse problemet dersom det skulle oppstå en feil. Det benyttes ingen form for analyseverktøy (eks. Google Analytics) som kartlegger og loggfører handlingsmønster til identifiserbare brukere. Eneste relaterte funksjonalitet er krasjrapportering via HockeyApp som gir fullstendig anonymiserte krasjrapporter og er et hjelpemiddel for å sikre hurtig feilretting dersom appen krasjer.

4. Informasjonskapsler

For å kunne benytte Supertakst kreves det at man har informasjonskapsler (cookies) aktivert i sin nettleser. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og som er nødvendig for at innlogging, navigasjon og funksjoner på nettstedet skal fungere smidig. Merk at det gjennom bruken av informasjonskapsler aldri blir lagret informasjon som kan identifisere deg personlig. Det er mulig å endre på innstillinger i nettleseren for å hindre nettstedet i å ta i bruk informasjonskapsler. Om du velger å skru av informasjonskapsel vil du kunne oppleve problemer med en rekke sentral funksjonalitet, som f.eks at du blir logget ut. Dette fordi informasjonskapsler benyttes for å holde deg innlogget frem til du aktivt logger deg ut igjen eller du har vært inaktiv for lenge. All bruk av informasjonskapsler er ansett som nødvendig for funksjonaliteten i løsningen.

5. Statistikk

Opplysninger som brukes til statistikk, er i avidentifisert form og kan dermed ikke knyttes til din person. Anonymisert statistikk kan benyttes til å forbedre og videreutvikle tjenestetilbudet til våre kunder.

6. Databehandler

Supertakst AS, leverandør av Supertakst, opptrer som databehandler på vegne av de Oppdragsgivere som benytter Supertakst. Det er opprettet databehandleravtaler mellom Supertakst AS og hver enkelt Behandlingsansvarlig.

Supertakst AS opererer som leverandør av tjenesten Supertakst og er tjenesteformidler på vegne av en rekke tjenesteleverandører. Med tjenesteleverandører menes det takstmenn, stylister, fotografer og andre tjenestetilbydere som får formidlet sine tjenester via Supertakst. Det er etablert egne databehandleravtaler med hver av tjenesteleverandørene og Supertakst innehar rollen som behandlingsansvarlig for den informasjonen som registreres, deles og behandles om og av hver underleverandør.

7. Øvrige databehandlere tilknyttet Supertakst

Supertakst er integrert med flere ulike tredjeparter;

• Meglersystemene Webtop Stream og Vitec Next. Bestilling i Supertakst kan gjøres gjennom integrasjon i meglersystemet. Data/filer som leveres Supertakst blir overført til meglersystemene.

• Ambita Infoland. Bestilling av kommunal informasjon skjer gjennom integrasjon mot Ambita.

• Svea Finans. Ved fakturering av oppdrag kan man velge Svea Finans sin løsning.

• Fotointegrasjoner. Bilder som leveres av Interiørfoto blir lastet opp eller tilgjengeliggjort ofr ulike meglersystemer.

8. Kilder til personopplysninger

Personopplysningene som behandles i Supertakst blir lagt inn eller generert av den enkelte systembruker eller indirekte via informasjon som er lagt inn i filer eller meldinger som lastes opp i systemet.

9. Tilgang til personopplysninger

Personopplysninger som behandles vil kun være tilgjengelig for autorisert personell med tjenestelig behov hos Oppdragsgiver, Tjenesteleverandører, Supertakst AS og deres underleverandører, herunder driftsleverandør.

Ingen opplysninger utleveres til eksterne tredjeparter, hverken i Norge eller i utlandet, som ikke er nevnt i denne personvernerklæring.

10. Rettigheter og informasjonskrav

Du skal informeres om behandlingen av dine personopplysninger. Denne erklæringen er derfor til enhver tid tilgjengelig fra supertakst.no. Som bruker av supertakst har du rett til:

• å få innsyn i de personopplysningene som behandles,

• å kreve at feilaktige personopplysninger rettes eller fjernes,

• å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet),

• å kontakte den behandlingsansvarlige hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.

• å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

• Legg merke til at mobilnummeret ditt er knyttet til brukeren din. For å endre mobilnummer kan du nullstille opplysningene og opprette ny bruker.

• Den øvrige profilinformasjonen, som du selv har oppgitt, kan du alltid rette, eller slette, via Supertakst, men vær obs på at personinformasjon som er knyttet til et oppdrag du som ansvarlig fagperson har vært registrert mot, vil måtte bevares og arkiveres sammen med øvrig oppdragsinfo.

11. Lagring og sletting

Alle data lagres i EU på driftsleverandørens serversenter. Alle data som lagres i baksystemet oppbevares i henhold til gjeldende norske lovgivning, herunder men ikke begrenset til; den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven, avhendingsloven, tomtefesteloven, eiendomsmeglerloven, bustadsoppføringsloven samt bokførings- og regnskapslovgivningen. Både den behandlingsansvarlige og systemleverandør, Supertakst AS, har ivaretatt informasjonssikkerhetstiltak og interne rutiner for å verifisere at ingen personopplysninger kommer på avveie eller blir benyttet for andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Både den behandlingsansvarlige, systemleverandør, og dens databehandlere jobber etter prinsippene for innebygd personvern og personvern som standardinnstilling. I dette ligger blant annet at din personinformasjon ikke skal oppbevares lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet til tjenesten.

12. Sikkerhet

All kommunikasjon mellom løsningen og applikasjonene som kjører på sluttbrukers telefoner, foregår kryptert. All tilgang til systemet via web er kryptert. All dataoverføring internt mellom ulike komponenter i systemet foregår kryptert. Tilgang til å hente ut data kan kun skje via API som er kryptert og sikret med tilgangsnøkler. Tilgang til data via Supertakst er rollestyrt og personlig med hendelseslogging for sporbarhet. Supertakst er utformet med ulike tilgangsnivå slik at personer som behøver tilgang til systemet kun vil få adgang til den mengden informasjon som er relevant for deres tjenestelige behov.

13. Kontaktinfo

Ved behov for utvidet informasjon om behandlingen av personopplysninger kan du ta kontakt med Supertakst AS v/ Kenneth Hegge, Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal.

Vi gjør oppmerksom på at personvernerklæringen vil bli oppdatert i takt med at det utføres endringer på systemet. Oppdatert personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig via Supertakst.no slik at du til enhver tid er informert om hvordan personopplysninger behandles.

Publisert: 20.11.2018
Oppdatert: 08.11.2019