Få oversikt over alle bestillinger

Enkel bestilling av bygningssakkyndig og meglerpakke. Løpende tilbakemeldinger direkte inn i meglersystemet med status på oppdraget, eksempelvis befarings- og leveringsdato.

Integrert i ditt fagsystem

Få tilgang til Supertakst i ditt eget verktøy for effektiv bestilling av bygningssakkyndig og melgerpakke.

Supertrygg - Fordeler for megler, takstperson, selger og kjøper

Supertrygg er et unikt helhetlig og fullintegrert konsept for en tryggere bolighandel. En unik finansieringsløsning der selger betaler først ved oppgjør. Vinn-vinn for alle parter.

Ambisjonen er å bidra til færre konflikter i boligmarkedet gjennom bruk av gode rapporterings- og presentasjonsverktøy og grundige analyser av erfaringstall.